Privacybeleid

Privacy verklaring

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door STUDIO BEREND BREEBAART en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Studio Berend Breebaart
STUDIO BEREND BREEBAART is een webshop in geupcyclede en circulaire woonaccessoires en meubels. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door STUDIO BEREND BREEBAART verzameld worden bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Studio BEREND BREEBAART, neem dan gerust contact met ons op via info@berendbreebaart.nl

Studio Berend Breebaart | Barndegat 6 | Atelier F113 | 1505HN | Zaandam | Btw. Nr. NL005863880B03  I  KVK Nr.62848852

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door STUDIO BEREND BREEBAART. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Bestellen en bezorgen artikelen
  Tijdens het bestellen van artikelen verwerken we verschillende gegevens, zoals je gekozen betaalmethode en NAW gegevens om je bestelling te bezorgen en te volgen.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met STUDIO BEREND BREEBAART via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.
 3. Google Analytics
  De website van BEREND BREEBAART verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 4. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens
Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van BEREND BREEBAART, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. De gegevens die BEREND BREEBAART ontvangt en verwerkt worden beheerd door Versio B.V. 

Voor hosting en uitvoering van de BEREND BREEBAART webshop maakt BEREND BREEBAART gebruikt van de diensten van Versio B.V. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van BEREND BREEBAART worden opgeslagen op de servers van Versio B.V. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Versio B.V.

Myparcel

 1. Om de artikelen te kunnen versturen maken wij gebruik van Myparcel. Zij verwerken de NAW gegevens alleen voor het bezorgen van het pakket.
 2. Mollie payments
  Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens).
 3. Nieuwsbrief
  De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Versio B.V.

Opslag periode
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

 1. Verwerking van order
  Wij hebben een verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.
 2. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mijnwebwinkel. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@berendbreebaart.nl
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met BEREND BREEBAART via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 4. Google Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BEREND BREEBAART vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@berendbreebaart.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BEREND BREEBAART. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BEREND BREEBAART vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BEREND BREEBAART  niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Verplichte gegevens
BEREND BREEBAART verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van BEREND BREEBAART via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw NAW gegevens zijn nodig als je een artikel bestelt bij BEREND BREEBAART. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BEREND BREEBAART de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BEREND BREEBAART met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

BEREND BREEBAART behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BEREND BREEBAART te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@berendbreebaart.nl.

Studio Berend Breebaart | Barnedegat 6 | 1505HN | Zaandam | Btw. Nr.NL005863880B03| KVK Nr.62848852